ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ “Take a ride with inart ”

Όροι και Προϋποθέσεις

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η εταιρεία inart (περαιτέρω ο «Διοργανωτής») προκηρύσσει διαγωνισμό με τίτλο «Τake a ride with inart” (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί δια του διαδικτυακού τόπου «inart», https://www.instagram.com/inart1985/.

 

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα και έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.

 

3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω και (γ) οι σύ

Όροι και Προϋποθέσεις

1. Αντικείμενο του Διαγω...

Διάβασε περισσότερα