Γλώσσα
Code Description AlternativeDescription
CREE CREDIT NOTE - ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ Credit Note
CREET CREDIT NOTE - ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Credit Note
CREI Πιστωτικό Τιμολόγιο Επιστροφής Ενδοκοινοτικών Credit Note
CREIT Πιστωτικό Τιμολόγιο Επιστροφής Τρίτων Χωρών Credit Note
INV INVOICE - Τιμολόγιο Πώλησης Ενδοκοινοτικών Invoice
INVTX INVOICE - Τιμολόγιο Πώλησης Τρίτων Χωρών Invoice
ΑΕΠ Απόδειξη είσπραξης Payment Receipt
ΑΠΛ Απόδειξη Λιανικής - Δελτίο Αποστολής Retail Receipt
ΔΑΠ Δελτίο Αποστολής Πωλήσεων Delivery Note
ΔΑΠΕ DELIVERY NOTE - Δελτίο Αποστολής Delivery Note
ΕΙΧ Μαζικές εισπράξεις σε Χρηματικό λ/σμό Payment Receipt
ΕΝΧ Μαζικές εισπράξεις σε Χρηματικό λ/σμό με ανάλυση Payment Receipt
ΠΑΡ Παραγγελία πώλησης Sales Order
ΠΔΣ Παραγγελία προς MANTIS Sales Order (sent to warehouse)
ΠΔΣΜ Παραγγελία από MANTIS Sales Order (ready for shipment)
ΠΡΟ Πρόταση πελάτη Offer
ΠΤΙ Πιστωτικό Τιμολόγιο Πώλησης Credit Note
ΤΙΜ Τιμολόγιο Invoice
ΤΔΑ Τιμολόγιο Invoice
ΤΙΠ Τιμολόγιο Πώλησης Invoice
ΤΠΥ Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών Invoice (services)

© 2021 INART. All rights reserved.
Magento Development by Mageguide