Κοινωνική ευθύνη

Η εταιρία inart επιδεικνύει έμπρακτα τον σεβασμό της απέναντι στο περιβάλλον, μιας και όλοι οι τομείς της συμμετέχουν στη διαδικασία της ανακύκλωσης. Ο σεβασμός της εταιρίας απέναντι στο περιβάλλον φαίνεται και από τη δωρεά δύο απορριμματοφόρων στο δήμο Θεσσαλονίκης το έτος 2011.
Στην inart πιστεύουμε στην αξία του ανθρώπινου παράγοντα ως κινητήριου μοχλού για την πορεία της εταιρίας μας. Για τον λόγο αυτό εξασφαλίζουμε για τους εργαζόμενους μας συνθήκες εργασίας που πληρούν υψηλές προδιαγραφές ασφάλειας και υγιεινής, με σεβασμό στα δικαιώματα και την προσωπικότητα του εκάστοτε ατόμου. Επίσης παρέχουμε διαρκή εκπαίδευση και προάγουμε με κάθε τρόπο την ευημερία των εργαζομένων μας. Η προσφορά απέναντι στο κοινωνικό σύνολο μας δίνει ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση, παρότι θεωρούμε καθήκον μας την παροχή βοήθειας προς το κοινωνικό σύνολο και την έμπρακτη επίδειξη της αλληλεγγύης μας απέναντι σε όλους. Βαδίζοντας στην ίδια φιλοσοφία, η εταιρία inart έχει δηλώσει το δυναμικό της παρόν μέσα από την προσφορά χορηγιών σε συλλόγους και κοινωφελή ιδρύματα. Ενδεικτικά θα αναφέρουμε τα εξής:

  • Σύλλογος γονέων κηδεμόνων φίλων αυτιστικών παιδιών
  • Φιλανθρωπικό Ίδρυμα «Μέριμνα παιδιού»
  • Σύλλογος των φίλων καρκινοπαθών παιδιών «Στοργή»
  • Φιλανθρωπικό Σωματείο «Άσυλο του παιδιού»
  • Σύλλογος Συνδρόμου Down Ελλάδος
  • ΕΛΕΠΑΠ
  • Make a wish

Η υπόσχεση που δίνουμε προς όλους σας, πελάτες, προμηθευτές, εργαζόμενους αλλά και προς την κοινωνία είναι ότι θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε, να συμμετέχουμε, να συνεισφέρουμε με τον ίδιο ακατάπαυστο ζήλο, διατηρώντας ζωντανές τις ίδιες αξίες και αρχές που διέπουν την εταιρία μας για περισσότερα από 30 χρόνια!