Καριέρα

 Για τρέχουσες θέσεις εργασίας στην Inart παρακαλούμε επισκεφθείτε : inart.workable.com

Για να σας ενημερώσουμε για τις μελλοντικές εργασιακές ευκαιρίες στην Inart , παρακαλούμε να μας στείλετε ένα email με το βιογραφικό σας στο careers@inart.com

Βιογραφικά σημειώματα για πρακτική άσκηση είναι ευπρόσδεκτα : internships@inart.com